Eventlarge icu3

«Private Life»

1.10.2008 - 25.11.2008
Oslo S

“Private Life” (Privatlivets fred) is an art project concerning private integrity and freedom. The exhibition is produced in collaboration with Datatilsynet (The Data Inspectorate), Kunst i offentlige rom Public Art Norway (KORO) and Rom for kunst, and presents four artworks with privacy as a theme. The presented works have been chosen after a competition for artists held during the spring of 2008.

The initiative for the exhibition came from The Data Inspectorate, an independent administrative body under the The Ministry of Government Administration and Reform. They work to ensure that personal data is processed in accordance with a fundamental respect for the right to privacy.

These artworks are presented at Oslo Central Station:

”Manuell overvåking – pass deg, du kan bli tegnet” by Ingvild Kjær Tofte. A performance where the artist is a manuel surveillor, and draws people as they pass.

”Venner” by Helene Torp. A video animation consisting of simple drawings and everyday messages, concerning the borders between private and public life.

”Bomring – DK58503” by Veronika Moen. The work is a visualisation of the artist´s 271 passings of toll stations in 2007, registered by date and place.

”ICU/Eye see you” by Bull.Miletic. An interactive video installation with a huge pair of eyes following the public in the main hall at the station.

Eventsmall 112a13111286467206
Eventsmall 112a13431286467225

Stunts

Opening Wednesday 1.oktober at 13:00 in the main hall at Oslo Central Station

Opening by:
Minister of Government Administration and Reform, Heidi Grande Røys
Director of Information in The Data Inspectorate, Ove Skåra
President and CEO of NSB, Einar Enger
Chair of the Board of Public Art Norway (KORO), Kari Metliaas

The artists will be present at the opening, and will lead a guided tour to see the different works.

Initiativtager og oppdragsgiver for ”Privatlivets fred”: Datatilsynet
Prosjektleder og kunstnerisk ansvarlig: KORO / Yngvild Færøy
Produsent og utstillingsansvarlig: Rom for kunst / Kulturbyrået Mesén

Eventsmall 112a13621286467259
Eventsmall privatlivetsfred112a1309

”Bomring – DK58503” av Veronika Moen. Verket er en visualisering av kunstnerens 271 bomringpasseringer i 2007, registrert med dato og sted. Kunstneren gir et virkningsfullt bilde av vår stadig minskende mulighet til å ferdes anonymt. Selv de mest hverdagslige aktiviteter blir iakttatt og våre bevegelser blir kartlagt og lagret. Intervju med Veronika Moen på Datatilsynet sine sider. ”ICU/ Eye see you” av Bull.Miletic. En interaktiv videoinstallasjon med et forstørret øye som følger de forbipasserendes bevegelser med blikket. Verket menneskeliggjør overvåkingsteknologien, og peker på balansegangen mellom sikkerhet og frihet i det offentlige rom og troen på teknologien som sannhetsvitne. Intervju med Bull.Miletic på Datatilsynet sine sider.

Eventsmall 112a1552

Utvalg av presseoppslag:

  • Dagsavisen 1.oktober
  • Nettavisen 1.oktober
  • Dagsrevyen 21, 1.oktober
  • Aftenposten 2. oktober
  • Anmeldelse i Billedkunst

Prosjektet er støttet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Initiativtager og oppdragsgiver for ”Privatlivets fred”: Datatilsynet
Prosjektleder og kunstnerisk ansvarlig: KORO / Yngvild Færøy
Produsent og utstillingsansvarlig: Rom for kunst / Kulturbyrået Mesén
Oppdragsgiver Rom for kunst: ROM eiendom AS/NSB